Ritsu e Etsuo #18 (+18)

Ikuma e Taa #59 (+18)

Yuuki e Kazuto #66

Kazuma e Asahi #64